d.portal redakční systém?


Aktuálně

XXVIII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STMOÚ ČR v Přerově

Zúčastnili jsme se valného shromáždění STMOÚ ČR v Přerově, které proběhlo 14. - 16. září 2014 a byli jsme mile překvapeni zájmem o řešení a produkty od naší firmy.

…celý článek

XXVII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STMOÚ ČR v Praze

Zúčastnili jsme se valného shromáždění STMOÚ ČR v Praze, které proběhlo 11. - 13. května 2014 a byli jsme mile překvapeni zájmem o řešení z naší nabídky.

…celý článek

Zúčastnili jsme se konference ISSS

Společnost DATRON, a.s. se letos zúčastnila již XI. Ročníku konference ISSS v Hradci Králové

…celý článek

Jednoduše a elektronicky na úřad - Integrace formulářů životních situací

Společnosti DATRON, a.s. a Software602 a.s. navázali užší spolupráci v oblasti portálových řešení pro veřejnou správu. 

…celý článek

Nové weby pro veřejnou správu - Portál Úředníka a Portál Občana

Společnost DATRON, a.s. připravila nové prezentační weby pro svoje nová aplikační řešení využívající software d.portal.

…celý článek


Další rozšíření portálů

Portál pro Radu a Zastupitele, Schvalování materiálů

Portál pro radu a zastupitele je jednoduchý systém poskytující dokumenty a informace zastupitelům a radním příslušných subjektů veřejné správy. Uživatelé jsou informováni o novinkách a změnách v rámci například schvalovacích procesů.

 • Možnost vyjádření radních a zastupitelů k materiálům před jednáním
 • Záznam schvalovacího procesu
 • Archivace informací k zasedání
 • Vytvoření podkladů pro usnesení a jeho prezentace na veřejném webu
 • Zprávy ze zasedání

Grafické přiřazování rolí přes propojovací konektor LDAP2JIP propojující evidenci uživatelů na úřadě s Jednotným identitním prostorem eGovermetu (JIP)

 • Další funkce software d.portal, jedná se o grafické rozhraní umožňující provázání přihlašovacích údajů úředníků a jejich pozic (rolí) v rámci úřadu s agendami a agendovými (činnostními) rolemi eGovernmentu (JIP, KAAS). Provázání se provádí v lokálním prostředí úřadu.
 • Obou směrná synchronizace těchto vazeb do JIP a z JIP.
 • Produktový leták naleznete ZDE

Elektronizace procesu vzdělávání (integrace systému DAS)

 • Evidence plánu vzdělávání
 • Kvalifikační požadavky a kompetenční modely
 • Žádanky o vzdělávání
 • Ankety a dotazníky, možnost testování zaměstnanců
 • Seznamování se směrnicemi a interními pravidly úřadu

On-line formuláře (integrace se systémem FormApps)

 • Systém „inteligentních“ formulářů s možností realizace workflow v rámci interních procesů úřadu
 • Vnitřní procesy – objednávky, dovolenky, cestovní příkazy, Rezervace aut a jiných zdrojů
 • Schvalovací procesy obecně

Interní komunikátor/Týmová spolupráce

 • Možnost integrace komunikátoru pro zaměstnance úřadu

Evidenci a schvalování smluv

 • Systém pro evidenci a schvalování smluv

Řízení aktivit, úkoly

 • Evidence aktivit, úkolů a jejich sdílení

Elektronizace katalogu služeb (integrace systému DAS)

 • Evidence požadavků na služby a řízení jejich poskytování
 • Sledování termínovaných úkolů
 • Schvalování požadavků
 • Správa majetku obce

Samoobsluha hesel

 • Uživatelsky jednoduchá změna hesla, ve všech systémech napojených na LDAP

a další ….