d.portal redakční systém?


Aktuálně

XXVIII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STMOÚ ČR v Přerově

Zúčastnili jsme se valného shromáždění STMOÚ ČR v Přerově, které proběhlo 14. - 16. září 2014 a byli jsme mile překvapeni zájmem o řešení a produkty od naší firmy.

…celý článek

XXVII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STMOÚ ČR v Praze

Zúčastnili jsme se valného shromáždění STMOÚ ČR v Praze, které proběhlo 11. - 13. května 2014 a byli jsme mile překvapeni zájmem o řešení z naší nabídky.

…celý článek

Zúčastnili jsme se konference ISSS

Společnost DATRON, a.s. se letos zúčastnila již XI. Ročníku konference ISSS v Hradci Králové

…celý článek

Jednoduše a elektronicky na úřad - Integrace formulářů životních situací

Společnosti DATRON, a.s. a Software602 a.s. navázali užší spolupráci v oblasti portálových řešení pro veřejnou správu. 

…celý článek

Nové weby pro veřejnou správu - Portál Úředníka a Portál Občana

Společnost DATRON, a.s. připravila nové prezentační weby pro svoje nová aplikační řešení využívající software d.portal.

…celý článek


Funkce a vlastnosti Portálu Občana

 • Portál občana jako jednotné místo pro komunikaci občana s úřadem
  • Základní komunikační rozhraní mezi občanem a úřadem zajišťující obousměrnou komunikaci.
  • Webový portál s veřejnou a neveřejnou částí – veřejná část je k dispozici jako doplnění webových stránek města, neveřejná část předpokládá registraci občana a jeho přihlašování unikátním jménem a heslem. V případě neveřejné části je pak možné poskytovat registrovaným občanům mnohem více přesnějších a osobních údajů i mnohem více funkcí.
 • Veřejná sekce
  • Informace volně přístupné všem občanům bez nutnosti přihlášení.
 • Neveřejná sekce
  • Přístup do této sekce je proveden na základě přihlášení a ověření identity občana
  • Zobrazuje (privátní) informace již směřované na konkrétní občany či skupiny občanů
  • Umožňuje informovat občana o stavu jeho žádostí apod.
 • On-line formuláře
  • „Inteligentní“ formuláře umožňující občanovi řešit životní situace (podání, žádosti apod.)
 • Digitální rada města a zastupitelstvo – výstupy pro občana
  • Výstupy z jednání rady a zastupitelstva, včetně usnesení i možného online přenosu z jednání
 • Elektronická podatelna
  • Systém pro odesílání vyplněných formulářů, podnětů a stížností
 • Systém pro zveřejňování rozpočtu
  • Aplikace umožňující občanovi prezentovat schválený rozpočet města
 • Povinné zveřejňování a funkce otevřeného úřadu
  • Publikační nástroj portálu občana umožňuje povinné zveřejňování informací daných zákonem a vyhláškami.
 • Propojení s Portálem veřejné správy (PVS)
  • Možnost přihlašování občanů přes systém PVS k datovým schránkám a tím možnost přístupu k dalším informací a registrům daným legislativou.
 • Elektronická úřední deska?
  • Možnost jednotného zadávání informací, které se zobrazí současně na fyzické elektronické úřední desce, tak i na její „virtualizované“ podobě v rámci portálu občana na webových stránkách města.
 • Objednávání na úřad
  • Systém umožňující objednávání občanů na jednotlivá místa na úřadě na konkrétní den a hod přes portál občana, eventuálně přes SMS.
  • Funkce objednávání na úřad je primárně určena pro:
   • Vydávání občanských průkazů, pasů
   • Evidenci řidičů
   • Evidenci vozidel
   • , ale lze rozšířit i pro další odbory
 • Elektronické platby (na požádání)
  • Možnost provedení některých plateb přes internet v rámci Portálu občana
   • Platba za psy
   • Platba za odvoz komunálního odpadu
   • Další poplatky

Portál občana je portálové řešení postavená na redakčním systému d.portal. Řešení by mělo přinést efektivnější řešení žádostí s rychlejší komunikací s žadateli = spokojený občan. Díky této komunikaci, je možné lépe identifikovat žadatele.

Vlastnosti:

 • Přihlášení uživatelů (ověření mailem=>Registrovaný neověřený uživatel, registrace na úřadě, Fyzická osoba s Datovou schránkou => Ověřený uživatel)
 • Jednotné prostředí pro komunikaci občanů s úřady
 • Možnost elektronicky vyplňovat formuláře
 • Dostupnost dat o mé osobě/firmě s Portálu veřejné správy (PVS) => jen Ověřený uživatel
 • Interaktivní telefonní seznam s dostupností úředníka
 • Rychlá informovanost lidí, umožňující definici oblasti (ulice, blok nebo část města)

Přidaná hodnota řešení portálu občana a portálu úředníka

 

 • Možnost řízené komunikace úřadu a občana
 • Vysoká informovanost občanů
 • Řízení procesů jako služby, možnost nastavení vlastního workflow a schvalování
 • Propojení úřadu s PVS (Portálem veřejné správy) a ISDS (Informační systém datových schránek)