d.portal redakční systém?


Aktuálně

XXVIII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STMOÚ ČR v Přerově

Zúčastnili jsme se valného shromáždění STMOÚ ČR v Přerově, které proběhlo 14. - 16. září 2014 a byli jsme mile překvapeni zájmem o řešení a produkty od naší firmy.

…celý článek

XXVII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STMOÚ ČR v Praze

Zúčastnili jsme se valného shromáždění STMOÚ ČR v Praze, které proběhlo 11. - 13. května 2014 a byli jsme mile překvapeni zájmem o řešení z naší nabídky.

…celý článek

Zúčastnili jsme se konference ISSS

Společnost DATRON, a.s. se letos zúčastnila již XI. Ročníku konference ISSS v Hradci Králové

…celý článek

Jednoduše a elektronicky na úřad - Integrace formulářů životních situací

Společnosti DATRON, a.s. a Software602 a.s. navázali užší spolupráci v oblasti portálových řešení pro veřejnou správu. 

…celý článek

Nové weby pro veřejnou správu - Portál Úředníka a Portál Občana

Společnost DATRON, a.s. připravila nové prezentační weby pro svoje nová aplikační řešení využívající software d.portal.

…celý článek


Pro koho je d.portal přínosem?              … pro KAŽDÉHO

d.portal se svojí strukturou a pojetím stává vstupní bránou k Vašim aplikacím a datům. Jeho volitelná stavba, vzhled a rozsah je použitelný pro jakoukoliv organizaci či firmu.

Svojí variabilností a vlastnostmi tak může splnit úlohu při vytváření webové prezentace od jednoduchých webových stránek jednotlivců až po komplexní firemní prezentace velkých podniků a korporací. Nedílnou součástí je i jeho připravenost pro nasazení ve státní správě a samosprávě. 
 

Dynamický obsah

Dynamický obsah odlišuje sofistikované podnikové portály od obyčejných www stránek. Většina www stránek je statických,  obsah se nemění, dokud stránku někdo ručně neaktualizuje. K poskytování dynamického obsahu potřebujete aplikaci, která v pravidelných intervalech dodává data.

Definice menu

Každý uživatel má o systému, jeho rozložení a struktuře různé představy. Systém d.portal nabízí možnost vlastní uživatelské konfigurace všech položek menu, včetně odkazů a struktury. Uživatel dostává s designem systému jen vzhled a umístění menu na obrazovce. Jeho položky, odkazy a struktury si poté definuje opět v intuitivním administrátorském rozhraní dle svých okamžitých potřeb a představ.

Práce s dokumenty aneb Jednoduchá verze dokument managementu.

Kromě informací a článků je v redakčním systému možné prezentovat i vlastní dokumenty pořízené v "office" produktech. Dokumenty v systému d.portal je možné nejen prezentovat, ale také též uchovávat. A to samozřejmě včetně systému verzování. Uživatelé (redaktoři) se tak mohou kdykoliv vrátit k předchozím verzím potřebných dokumentů včetně evidování jejich publikování.

Dokumenty publikované, ať již ve veřejné či neveřejné zóně, mohou být v libovolném formátu např. Microsoft Office, Open Dokument Format, XML, Microsoft PowerPoint apod. jsou fyzicky uloženy na zabezpečeném místě a uživatelé portálu si je následně prostřednictvím internetového prohlížeče stahují k sobě.

Integrace aplikací

Systém umožňuje intuitivní a jednoduché spouštění dalších aplikací s využitím jednotného přihlášení (Single Sign ON). Tato vlastnost tak integruje používané webové aplikace organizace do jednoho prostředí a vytváří integrační bod pro všechny používané aplikace. Připojování aplikací se provádí opět na jednoduché uživatelské úrovni. Aplikace jsou samozřejmě přidělovány uživatelům dynamicky podle předem definovaných práv.

Bezpečnost

S ohledem na využití systému d.portal muselo být věnováno velké úsilí i bezpečnosti celého systému i vlastní práce. A zde jsou uvedeny některé z hlavních rysů uvedené bezpečnosti:

  • Zabezpečený přístup do aplikace
  • Možnost definice neomezeného množství uživatelů
  • Jednoduchá definice uživatelských práv k rubrikám a ke složkám dokumentů
  • Auditovaní přístupů do aplikace
  • Auditovaní přístupů k jednotlivým článkům webu
  • Evidence uživatelských akcí
  • Skryté a zaheslované rubriky
  • Pokročilá statistika přístupů

Elektronický podpis

V době digitalizace a elektronické komunikace se elektronický podpis stává samozřejmostí v mnoha systémech, ve kterých je využitelný. Proto je samozřejmostí, že oblast elektronických formulářů systému d.portal je také vybavena možností využití elektronického podpisu. A to s využitím jak interních certifikačních autorit, tak i kvalifikovaných certifikačních autorit.
 

LDAP jako autentikační autorita

Standardizace systému d.portal nemohla opomenout možnost využití standardů adresářových služeb LDAP. Plná synchronizace s adresářovými službami LDAP (eDirectory, OpenLDAP, Activ Directory) se tak stává základem pro uživatelskou autentikaci do systému a LDAP databáze nosiči základních informací o jednotlivých uživatelích.

Formuláře

Systém d.portal není možné chápat jen jako kvalitnější webové stránky, či redakční systém, ale jako komplexní systém umožňující vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi poskytovateli informací na portálu a jejich odběrateli (čtenáři).

Jeho funkcionalita totiž zahrnuje i interaktivní tvorbu libovolných elektronických formulářů včetně vlastního zpracování pro ostatní aplikace, a to opět na uživatelské úrovni.