d.portal redakční systém?


Aktuálně

XXVIII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STMOÚ ČR v Přerově

Zúčastnili jsme se valného shromáždění STMOÚ ČR v Přerově, které proběhlo 14. - 16. září 2014 a byli jsme mile překvapeni zájmem o řešení a produkty od naší firmy.

…celý článek

XXVII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STMOÚ ČR v Praze

Zúčastnili jsme se valného shromáždění STMOÚ ČR v Praze, které proběhlo 11. - 13. května 2014 a byli jsme mile překvapeni zájmem o řešení z naší nabídky.

…celý článek

Zúčastnili jsme se konference ISSS

Společnost DATRON, a.s. se letos zúčastnila již XI. Ročníku konference ISSS v Hradci Králové

…celý článek

Jednoduše a elektronicky na úřad - Integrace formulářů životních situací

Společnosti DATRON, a.s. a Software602 a.s. navázali užší spolupráci v oblasti portálových řešení pro veřejnou správu. 

…celý článek

Nové weby pro veřejnou správu - Portál Úředníka a Portál Občana

Společnost DATRON, a.s. připravila nové prezentační weby pro svoje nová aplikační řešení využívající software d.portal.

…celý článek


Zúčastnili jsme se valného shromáždění STMOÚ ČR v Praze, které proběhlo 11. - 13. května 2014 a byli jsme mile překvapeni zájmem o řešení z naší nabídky.

V rámci workshopu na setkání, vystoupil v úterním dopoledním programu Ing. Jaromír Látal s prezentací „Integrace a elektronizace služeb úřadu“. V rámci prezentace vystoupil i Ing. Martin Řehořek (newps.cz s.r.o.) a Ing. Pavel Nemrava (System602 a.s.).

Přítomné tajemníky a další zájemce z řad dodavatelských firem a hostů seznámili s problematikou „Integrace a elektronizace služeb úřadu“.

Hlavními částmi prezentace byl Portál Úředníka a Portál Občana.

Oba portály jsou propojeny s inteligentními formuláři společnosti Software 602, které umí zajistit řešení workflow procesů v rámci úřadu a řešení životních situací občanů. 

Součástí portálů je i systém LDAP2JIP firmy Newps, který realizuje online propojení úřadu na Jednotný Identitní Prostor (JIP – KAAS) a možnost řízeného přenosu uživatelských účtů mezi úřadem a JIP na základě pozice v rámci organizační struktury úřadu.

Celý den mohli tajemníci odevzdávat vyplněné dotazníky, ze kterých byli následně vylosováni výherci ředitelem společnosti DATRON, a.s. Ing. Zdeňkem Jiráčkem, za přítomnosti Michala Dvořáka, Hany Kaufmanové a Ing. Jaromíra Látala, který vše zdokumentoval.

Výherci:

 

Paní Věra Pirklová z České Třebové

 

Paní Marie Malíková z Otrokovic

 

Paní Adéla Bendová z Horního Benešova    Gratulujeme !!!

                   

 

V návaznosti na toto úspěšné setkání, plánujeme seminář na podobné téma a výhledově další naší účast na příštím shromáždění v Přerově. V současnosti připravujeme nové zajímavé možností využití našich řešení a těšíme na další možnosti vám je prezentovat.

Pro více informací kontaktujte:

Michala Dvořáka – produktový manažer, mdvorak@datron.cz

Ing. Jaromír Látal – problematika úřadů, jlatal@datron.cz

Hana Kaufmanová - Specialistka na Interní systém vzdělávání, hkaufmanova@datron.cz